اسفند ۶, ۱۳۹۷

CMDB و کاربرد آن در سرویس دسک

CMDB و کاربرد آن در سرویس دسک تفاوت مدیریت موجودی، مدیریت دارایی، مدیریت پیکربندی اغلب نرم افزارهای مدیریت خدمات انفورماتیک ITSM مبتنی بر چارچوب های بین المللی ITIL دارای قابلیت هایی جهت مدیریت دارایی ها و مدیریت اقلام پیکربندی هستند. متاسفانه مدیران سرویس دسک سازمان ها، استفاده کنندگان و تمرین کنندگان فرایندهای ITIL معمولا در هنگام استفاده از ابزار سرویس دسک، با مفاهیمی چون مدیریت موجودی، مدیریت دارایی و مدیریت پیکربندی CMDB مواجه می شوند. باتوجه به شباهت های بسیار زیاد این ها، در نتیجه این سوال اجتناب ناپذیر به ذهن همه خطور می کند که: “تفاوت یک دارایی و […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

تکرار قحطی!؟

درست یکصدسال پیش در سال‌های ۱۲۹۸-۱۲۹۶ در جنگ جهانی اول و پس از اشغال ایران توسط انگلیس ها و روس ها علیرغم بی طرفی ایران، تمام کشور دچار قطحی فراگیری شد. در آنزمان علیرغم اینکه ایران اعلام بی طرفی کرده بود، قیمت نان و غلات چندصدبرابر شده بود و مردم به حدی گرسنه بودند که بر اساس برخی تخمین ها و گمانه ها، حدود ۹ میلیون ایرانی از فرط فقر، گرسنگی، قطحی و بیماری جان دادند رقمی که بیشتر از تمامی کشورهای درگیر در جنگ جهانی بود. حاکمان و سرمایه داران آن دوره اعم از شاه کشور (احمدشاه) و بازرگانان، به […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۷

ت..لیف

ت..لیف با الاغی از راهی می گذشتیم هر دو بسیار گرسنه بودیم او شکمش گرسنه بود و من اندیشه ام! او از فرط گرسنگی به دنبال علف بود و من از فرط شوق به نوشتن می خواستم از الف شروع کنم به نوشتن … اما هیچ نبود… الاغ گفت: “هیچ گیاهی برای تعلیف نیست؟” گفتم:”راست می گویی انگار اینجا آخر دنیاست، نه ایده ای برای تألیف هست و نه علفی برای تعلیف!” فرقی نمی کرد نیاز هر دوی ما شبیه به هم بود حتی واژه ای که استفاده می کردیم… من سعی کردم به او کمک کنم؛ بنابراین هر چه […]
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید