بهمن ۴, ۱۳۹۷

کاریکلماتور

کاریکلماتور نمونه های از این دست از قلم من: – تمام بدنم را به خال لبت کوبیدم!– وقتی قرص قمرم را به او نشان دادم دنبال قرص کمرش می گشت! – قامتم خمیده، چون کمان ابروی تو، نکند ابروهات رو شیطونی کنی.– به من الهام شده تا شعری بگویم او هم از من گذرواژه می خواهد!-هرشب، خوابِ بیداری می بینم! دهنش بوی نا میداد حتی نایی برای رفتن نداشت. – کلام اش واهی نبود بلکه فقط تصویری از حقایق نامتناهی بود.
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید