آفرینش انسان

29 بهمن 1399

خدا نیست!

این کفرگویی نیست. چه از او به‌عنوان خدا، کائنات، انرژی تاریک و یا هوش کیهانی یاد کنیم چه بعنوان هیچ، در هر حال همه بر یک مفهوم‌اند که خدا هست […]
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید