استفاده از پارتو در ITIL

11 اسفند 1398

کاربرد قانون پارتو در مدیریت مشکل

به نتایج زیر در مدیریت ارایه خدمات بخصوص در فناوری اطلاعات با استفاده از قانون پارتو توجه کنید: ۸۰ درصد عملکرد خوب کارکنان ارایه خدمت مربوط به ۲۰ درصد آنهاست […]
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید