انسان

مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه

7 آبان 1398

انسان

مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه گفت:”انسان چیست!؟” گفتم:”جامد، مایع، گاز.”
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید