انسان

اکتبر 29, 2019
کتاب گفتم گفت

انسان

گفت:”انسان چیست!؟” گفتم:”جامد، مایع، گاز.”
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید