من کي ام؟

شاعري که همه چيز را به بازي شعر ميگيرد چون ميداند که اين جهان اگر شعر نباشد قافيه اي هم بيش نيست تا شاعرش براي کامل کردن شعرش درمانده نشود!
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید