کاریکلماتور

کاریکلماتور نثر است. می‌تواند غنای شاعرانه‌ای موزون و مسجعی هم در خود داشته باشد یک بازی زبانی است تا بتواند گفتنی‌ها را دیدنی کند. کاریکلماتور از نظر معنایی، شیوا است نه همیشه اما استعاره و ایهام در خود دارد. -کاریکلماتور از چند معنایی یا ترکیبات واژه‌ها سود می‌برد. کاریکلماتور، معمولاً ضدیتی با تعاریف روزمره‌ها و رایج دارد. اگرچه سابقه‌ای در ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد. اما می‌توان نمونه‌هایی در نثر و نظم پیدا کرد. -ایجاز از ویژگی‌های کاریکلماتور است. در کاریکلماتور نوعی نازک اندیشی هست. غافل‌گیری دارد.
همچنین کاریکلماتور به نظر من، پارادوکسی از واژه‌هاست! و چون غیرمنتظره است خنده‌دار و طنزآلود به نظر می آید در حالی‌که معمولا با هدف طنز یا خنده نوشته نشده!
من سعی کردم مفاهیم عمیق‌تری را در این سبک نوشتاری ارایه کنم تا بازگرداندن اندیشه‌های آزاد و رئال باشد همین شد که کتابی نوشتم برای مجموعه کاریکلماتورها بنام “واژه‌گردان” زیرا باور دارم که نویسنده‌ نیز شبیه یک عروسک‌گردان تئاتر یا کارگردان است با واژه‌ها بازی می‌کند و بهترین نمایش از آنها را ارایه می‌کند ضمن آنکه واژه‌گردان نشانگر بازگردانی، چرخش و محوریت واِژه‌ها در معنای دیگر نیز هست!

آوریل 5, 2020
کاریکلماتورهای هادی احمدی

کوزه‌ی شکسته و کوزه‌گر

کوزه‌ی شکسته هم بجز کوزه‌گر به کسی آب نمی‌داد! پانوشت:خواهان هرچیزی که باشی آن چیز نیز خواهان توست چه درست چه نادرست، چه شکسته چه سالم…طالب و مطلوب تمام تلاش […]
آوریل 2, 2020
کاریکلماتورهای هادی احمدی

اثر ماندگار

آثار ماندگار تاریخ‌اند: “چهل‌ستون”، پنجاه سطر! پانوشت:سعی کن از تو اثری باقی بماند تاریخ بدون یک ثمر یا اثر، ماندگار نیست! هر اثری که می توانی، یک اثر سازه‌ای یا […]
مارس 27, 2020
کاریکلماتورهای هادی احمدی

سر به زیر

گوش‌هایش سنگین بود به‌همین خاطر همیشه سر به زیر بود!
مارس 5, 2020
کاریکلماتورهای هادی احمدی

تجارت

یک روز بیزاری یک روز بازار، تجارت یعنی همین!
مارس 4, 2020
کاریکلماتورهای هادی احمدی

تنگی نفس

تنگیِ نفس ِبادکنک را با ترکاندن‌اش، درمان کرد!
مارس 2, 2020
کاریکلماتورهای هادی احمدی

قهرمان ملی

قهرمان ملی بود، گردن‌اش را به مدال طلا آویخت!
فوریه 29, 2020
کاریکلماتورهای هادی احمدی

مشکوک به ابتلا

مشکوک به ابتلا بودم، تمام علایم را هم داشتم، اما پس از تست، فهمیدم عاشق نیستم!
فوریه 28, 2020
کاریکلماتورهای هادی احمدی

مقاومت در تغییر

هیچ تغییری بدون مقاومت نیست! حتی زمانی که ترمز می‌کنید مقاومت آسفالت، پوست لاستیک خودروی شما را می‌کَند اما شکی نیست که این برای تصادف نکردن بسیار لازم است!
جولای 15, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

سایه چشمانش!

چشمهایش را سایه زده بود، آنقدر که مطمئن بودم، هر دو جلوی آفتاب نمی سوزیم!
جولای 15, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

شرط چاقو

“هر حرفی می زد زخمی در دلم باز می شد و هر چیزی که می گفت به شرط چاقو بود!”
فوریه 26, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

سنگ روی سنگ

ملات و سیمان بیشتری ریخت تا سنگ را روی سنگ بند کند!
فوریه 25, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

فراموشی

بیچاره، فراموشی گرفته بود آنقدر که فراموش کرده بود که مرا فراموش کند!
فوریه 25, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

فروشتن!

ازَش پرسیدم کارَت چیست!؟ گفت: “فروشِ تن…” گفتم: “چه فروتن!”
فوریه 25, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

گدا

گدا بود، اما پول خوبی در می آورد!
فوریه 25, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

نا

دهن‌اش بوی نا می‌داد چون نایی برای رفتن نداشت.
فوریه 25, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

ن…گفتن

بهش گفتم نه گفتن را بیاموز، نگفتن را آموخت…!
فوریه 25, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

خواب بیداری

هرشب، خوابِ بیداری می بینم!
فوریه 25, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

قرص

وقتی قرص قمرش را به من نشان داد دنبال قرص کمرم گشتم!
فوریه 25, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

خال لب

تمام بدنم را به خال لبت کوبیدم!
فوریه 25, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

راست و دروغ

برای اینکه ثابت کند راست می‌گوید، دروغ می‌گفت!
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید