ترانه ها

آهنگ های هادی احمدی

ترس عاشقی


ترانه: ترس عاشقی
صدا: صابر قدسی زاد
موزیک و تنظیم: صابر قدسی زاد
ترانه سرا: هادی احمدی
آهنگ های هادی احمدی

فرصتی نیست


ترانه: فرصتی نیست
دکلمه: هادی احمدی
موزیک: کیتارو
ترانه سرا: هادی احمدی
متن ترانه
آهنگ های هادی احمدی

جغد شُوم


ترانه: جغد شُوم
دکلمه: هادی احمدی
موزیک: کیتارو
ترانه سرا: هادی احمدی
متن ترانه جغد-شوُم
آهنگ های هادی احمدی

پنجه سرخ سحر


ترانه: پنجه سرخ سحر
دکلمه: هادی احمدی
موزیک : کیتارو
ترانه سرا: هادی احمدی
متن ترانه پنجه سرخ سحر
آهنگ های هادی احمدی

پنجه سرخ سحر


ترانه: پنجه سرخ سحر
دکلمه: هادی احمدی
موزیک : کیتارو
ترانه سرا: هادی احمدی
متن ترانه پنجه سرخ سحر
آهنگ های هادی احمدی

مرز رویا و حقیقت


ترانه:مرز رویا و حقیقت
دکلمه: هادی احمدی
موزیک : کیتارو
ترانه سرا: هادی احمدی
متن ترانه مرز رویا و حقیقت/
آهنگ های هادی احمدی

شکل بشر


ترانه: شکل بشر
دکلمه: هادی احمدی
موزیک : Craig Armstrong
ترانه سرا: هادی احمدی
متن ترانه شکل بشر/
آهنگ های هادی احمدی

شکل بشر


ترانه: شکل بشر
دکلمه: هادی احمدی
موزیک : Craig Armstrong
ترانه سرا: هادی احمدی
متن ترانه شکل بشر/
آهنگ های هادی احمدی

شکل بشر


ترانه: شکل بشر
دکلمه: هادی احمدی
موزیک : Craig Armstrong
ترانه سرا: هادی احمدی
متن ترانه شکل بشر/
آهنگ های هادی احمدی

شکل بشر


ترانه: شکل بشر
دکلمه: هادی احمدی
موزیک : Craig Armstrong
ترانه سرا: هادی احمدی
متن ترانه شکل بشر/

دیدگاه ها بسته شده است

error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید