بدی

7 آبان 1398
کتاب گفتم گفت

بدی

گفت:”بدی را در چه می بینی؟” گفتم:”در خوبی نکردن، مثل زمانی که دروغ نمیگی اما راستش رو هم نمیگی.”
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید