بهترین کتاب

14 تیر 1399

کتاب خوب یا کتاب بد، کدام را بخوانیم؟

همه‌ی کتاب‌‌ها شبیه همند منتها کتابی هست که با اندیشه، احساسات و جهان‌بینی فعلی شما هماهنگ است که به آن برچسب کتابِ خوب می‌زنید و دیگری که ناهماهنگ است برچسب […]
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید