تقاضاي وام

25 تیر 1398
نشانه های پنهان مجموع داستان کوتاه

تقاضای وام

برای باز کردن حساب به بانک رفتم، البته نه برای این​که پولی پس‌انداز کرده باشم، بلکه بیش‌تر به آینده خوش‌بین و امیدوار باشم. در صف مشتریان بانک به انتظار ایستادم. […]
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید