خطوط تلفن اینترنتی

22 آذر 1399

بازاریابی تلفنی یا تلف‌کنی!

هرگز یاد ندارم که از صدای پشت تلفن که بدون هیچ آمادگی شروع به صحبت در مورد محصول یا خدمتی می‌کند چیزی خریده باشم جز آنکه با نفرت و انزجار […]
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید