صياد فراموشكار

جولای 16, 2019
نشانه های پنهان مجموع داستان کوتاه

صیاد فراموشکار

صـیادی بود که هرازگاهی دچار فرامــوشی می‌شد. او در طول روز، چندین دام در جنگل می‌گــذاشت و روز بعـد به جنگل می‌رفت تا صیدی به دست آورد؛ اما او فراموش […]
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید