فراموشی گرفته بود آنقدر که فراموش کرده بود که مرا فراموش کند!

مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه

6 اسفند 1397

فراموشی

مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه بیچاره، فراموشی گرفته بود آنقدر که فراموش کرده بود که مرا فراموش کند!
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید