فلان گروه ترویستی مسئولیت انفجار … را برعهده گرفتند…

دسامبر 7, 2019

بازی واژه‌ها را ببینید در میدان مرگ و زندگی انسان‌ها!

سه کلمه‌ی خاص هست که بخصوص در دهه‌ی اخیر بسیار آنها را می‌شنویم… حمایت، مسئولیت، محکومیت! این سه کلمه پرتکرار اگرچه از نظر حقوق بین‌المللی بسیار می‌تواند مهم و کلیدی […]
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید