مرگ بازگیرآمریکایی

24 تیر 1398

ارزش مردن!

یک خواننده ایرانی در سن ۳۶ سالی درگذشت در همان حال یک بازیگر آمریکایی در سن ۹۷ سالکی مردم می گفتند داغ خواننده ایرانی بسیار بود چون جوان بود و […]
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید