نظریه داروین

مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه

4 بهمن 1397

چکیده!

مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه داستان کوتاه چکیده! ” از روزی که قرار شد تا با راهنمایی استاد ارجمندم آقای (جی، اس)، تز دکترای خود […]
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید