نگفتن

فوریه 25, 2019
کاریکلماتورهای هادی احمدی

ن…گفتن

بهش گفتم نه گفتن را بیاموز، نگفتن را آموخت…!
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید