آپلود طرح شما
مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه
21 بهمن 1395
شعر هیزم و آتش!
مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه زندگی!زندگی را بدمی است تا که دمی خوش باشیمرمز خوشبختی در آنست که بی‌غش باشیماین جهان، کوره‌ی آتش شده و […]
18 شهریور 1395
بجز رسیدن به تو
مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه بجز رسیدن به تو مــــرا دگر بهانه نیست بهانه ام فقط تویی که بی سحرشبانه نیست تمام دلخوشی من فقــــط […]
18 شهریور 1395
خلوت یار دگر
مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه
18 شهریور 1395
خلوت یار دگر
مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید