شعر سیب مصدق

مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه

18 شهریور 1395

مناظره شعری سروش، شجریان در پاسخ به عاملی

مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه
17 شهریور 1395

مناظره شاعرانه سیب و باغبان

مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید